Begin 2018 is een nieuwe premie ingevoerd om werkzoekenden ouder dan 45 die aan de slag gaan als zelfstandige een duwtje in de rug te geven. Werkzoekenden die met succes een begeleidingstrajet afleggen richting zelfstandige zaak kunnen een premie krijgen. De premie wordt maandelijks uitgekeerd en varieert van 1000 euro tot 300 euro. De totale premie kan zo oplopen tot 15600 euro.

Op kruissnelheid had minister Muyters hier 20,5 miljoen euro voor voorzien. Het budget was afkomstig van de vroegere werkhervattingstoeslag die jaarlijks meer dan 10000 mensen bereikte die oudere werkzoekenden hielp terug aan de slag te gaan, als werknemer of zelfstandige.

Het eerste jaar van de transitiepremie is echter geen succes: slechts 230 premies werden aangevraagd en uiteindelijk slechts 186 toegekend. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V).

Bothuyne: ‘ de transitiepremie van minister Muyters slaat duidelijk niet aan. Deze flop noopt tot een dringende evaluatie van het beleid en de nodige bijsturingen.’

Nochtans zijn er veel werkzoekenden die effectief het potentieel hebben om door  te stromen naar een loopbaan als zelfstandige. In 2018 waren er niet minder dan 1239 werkzoekenden die in zogenaamde ‘prestarterstrajecten’ begeleid werden, waarvan 701 45-plussers.

De premie schiet zijn doel voorbij en bereikt de beoogde doelgroep veel te weinig. CD&V stelt voor om alvast de leeftijdsgrens voor de premie weg te laten. Ook jongeren werkzoekenden moeten gestimuleerd worden om zelfstandige te worden, als ze daartoe de capaciteiten hebben. En net zij hebben vaak moeite om het nodige startkapitaal bijeen te harken.

Bovendien is de aanvraagprocedure nu te complex. Bothuyne: ‘elke werkzoekende die met succes een ‘pre-starterstraject’ doorloopt zou  automatisch korting, in de vorm van een premie, moeten krijgen op de te betalen sociale bijdrage. We zouden opteren voor een degressief systeem, met een 100% korting in de eerste maanden, die dan langzaam afgebouwd wordt, zodat als het inkomen van de zelfstandige zaak hoog genoeg is, de ondernemer zelf kan instaan voor de kost van zijn of haar sociale bijdragen.’

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.