De krapte op de arbeidsmarkt is ongezien. 3 op 4 Vlaamse bedrijven heeft ernstige problemen om mensen te vinden voor de openstaande jobs. Niet alleen waren er nooit zoveel openstaande vacatures. Er is vorig jaar ook een recordaantal vacatures geannuleerd.

De snelle economische groei na de coronacrisis zorgt voor nieuwe jobs gecombineerd met een toenemend aantal vervangingsvacatures, van mensen die op pensioen gaan, … en dat zorgt voor een crisis-sfeer bij veel werkgevers. Het niet of moeilijk ingevuld geraken van vacatures is een rem op de economische groei. Dat leidt tot steeds meer geannuleerde vacatures bij VDAB. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (cd&v).

‘In 2019 werden voor het eerst meer dan 30.000 vacatures geannuleerd.  Vorig jaar werden dat er meer dan 40.000. Heel vaak bij gebrek aan valabele kandidaten. Zowat ¾ van de geannuleerde vacatures zijn knelpuntvacatures. Werkgevers vinden gewoon geen geschikte kandidaten en schrappen zo terug vacatures. De arbeidskrapte kost dus jobs en economische groei”, zegt Bothuyne.

VDAB noteert jaar op jaar een recordaantal vacatures. In 2019 waren er 292.233 vacatures bij VDAB aangemeld. In 2020 daalde dat, voornamelijk door de corona-pandemie, naar 240.811 vacatures om in 2021 op een record van meer dan 362.510 aangemelde vacatures uit te komen.  Ongeveer 2 vacatures op 3 zijn knelpuntvacatures. En dat zijn er dus steeds meer. 5 jaar geleden was minder dan de helft van de bij VDAB gemelde vacatures voor een knelpuntjobs.

Dat leidt helaas ook tot steeds meer geschrapte vacatures. Bothuyne: ‘Vorig jaar werden voor het eerst meer dan 40.000 vacatures geannuleerd. Het probleem wordt duidelijk snel groter; in 2016 waren er nog maar 16 535 geannuleerde vacatures, in 2021 zijn dat er al 40.598. Werkgevers kiezen dus noodgedwongen om niet verder te groeien of verplaatsen economische activiteiten naar het buitenland. Deze trend moeten we trachten te keren.’

 

Beroep

Aantal vacatures

1.

Schoonmaak- en onderhoudspersoneel

36.073

2.

Verkopers

28.964

3.

Gespecialiseerde administratieve medewerkers

28.732

4.

Onderwijzend/leidinggevend personeel in scholen

26.082

5.

Bouwvakkers en -technici

22.020

6.

Verpleegkundigen en verzorgenden

21.171

7.

Horecapersoneel

15.500

8.

Opvoeders

14.292

9.

Algemeen administratief medewerkers

11.566

10.

Chauffeurs

10.456

Top 10 aan VDAB gemelde vacatures in normaal economisch circuit in 2021 – excl. Interim

 

Beroep

Aantal geannuleerde vacatures

1.

Schoonmaak- en onderhoudspersoneel

15.444

2.

Bouwvakkers en -technici

2.879

3.

Verkopers

2.692

4.

Verpleegkundigen en verzorgenden

2.281

5.

Horecapersoneel

1.561

6.

Industriële technici

1.376

7.

Onderwijzend/leidinggevend personeel in scholen

1.143

8.

Gespecialiseerde administratieve medewerkers

1.142

9.

Elektriciens en electromecaniciens

979

10.

Opvoeders

947

Top 10 bij VDAB geannuleerde vacatures in normaal economisch circuit in 2021 – excl. Interim

De jobs die zo vernietigd worden, klinken bekend in de oren: schoonmaak- en onderhoudspersoneel, bouwvakkers, verkopers, horecapersoneel, verpleegkundigen en verzorgenden, technici, … Dat leidt toch wachtlijsten in de zorg, klassen zonder leerkrachten, gesloten horecazaken, wegtrekkende industriële bedrijven, enz. De economische en maatschappelijke gevolgen van de krapte zijn groot.

Bothuyne: ‘Wat opvalt is dat de meest gegeerde profielen niet per definitie een hoge scholing vergen. We kunnen dus, mits aangepaste begeleiding en opleiding, relatief snel nieuwe mensen klaar stomen voor deze functies. Dat is dan ook een prioritaire opdracht voor VDAB: meer en betere knelpuntopleidingen. En dat niet alleen voor werkzoekenden die via RVA een uitkering krijgen, maar ook voor mensen die via het RIZIV of OCMW ondersteund worden. Ook Waalse en Brusselse werkzoekenden aantrekken en opleiden moet een oplossing kunnen betekenen voor de Vlaamse arbeidskrapte. Via het vorige maand afgesloten werkgelegenheidsakkoord voorziet de nieuwe minister voor werk, Jo Brouns, alvast meer middelen voor deze acties. ’