Vlamingen hebben een baksteen in de maag. Een eigen huis is belangrijk. Een eigen energiezuinig huis des te meer. In Vlaanderen gebouwde woningen moeten voldoen aan een steeds strenger wordend E-peil. Woningen die dit jaar gebouwd of verbouwd worden moeten voldoen aan E-peil 30. Wie beter wil doen kan daar een extra steuntje voor in de rug krijgen door een korting op de onroerende voorheffing. Een recordaantal Vlamingen kan vandaag rekenen op deze korting. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Voor energiezuinige woningen, zuiniger dan de geldende normen, krijgt men een vermindering van de onroerende voorheffing. Die vermindering wordt in principe automatisch toegekend op het aanslagbiljet, zodat de burger zelf niets hoeft te doen. De vermindering van onroerende voorheffing wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald.

“Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) bezorgt jaarlijks een lijst van gebouwen die aan de voorwaarden voor verlaging van onroerende voorheffing voldoen aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). En dit aantal neemt elk jaar toe, in 2020 zelfs met recordaantallen. Zo kregen vorig jaar 41.369 gezinnen korting op hun onroerende voorheffing”, zegt Bothuyne.

Dat is niet min! Een stijging van 54% tegenover het voorgaande jaar die bewijst dat nieuwebouw in Vlaanderen echt wel energiezuinig gebeurt, en zelfs vaak Bijna Energieneutraal is.

Bothuyne: “De toegekende kortingen zijn goed voor een budget van zowat 22.783.322 euro. Dit maakt dat elk dossier een gemiddelde vermindering krijgt van 550 euro, gedurende 5 jaar!”

 

 

Aantal

Toegekende vermindering onroerende voorheffing

AJ 2016

 

 

Totaal

18.446

6.294.890 euro

AJ 2017

 

 

Totaal

21.147

8.268.408 euro

AJ 2018

 

 

Totaal

20.181

7.572.240 euro

AJ 2019

 

 

Totaal

26.862

11.651.545 euro

AJ 2020

 

 

Totaal

41.369

22.783.322 Euro

De maatregel mist zijn effect dus niet.

Robrecht Bothuyne: “De Vlaamse overheid wil mensen stimuleren om zuinig met energie om te gaan. Dat gebeurt met strenger wordende normen, maar ook met stimuli zoals premies. Deze korting op de onroerende voorheffing beloont de voorlopers. Zij die investeren in een nog zuiniger woning dan de geldende normen, hebben extra kosten en kunnen deze steun dan ook goed gebruiken.”

Concreet gaat het om:

  • Een korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30
  • Een korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E20

Telkens voor 5 jaar.

Bothuyne: “Wie hier nog wil van genieten moet snel zijn. De Vlaamse regering wil de lat volgend jaar terug hoger leggen. Wie in 2022 nog in aanmerking wil komen voor een vermindering van 50% of 100% van de onroerende voorheffing zal een maximaal E-peil van respectievelijk E20 en E10 moeten halen.”

Ook korting voor ingrijpende renovatie

Ook voor ingrijpende energetische renovaties kan men een vermindering van de onroerende voorheffing aanvragen op basis van het E-peil:

  • 50% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt
  • 100% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt

Telkens voor 5 jaar.

In 2018, de start van deze maatregel, waren er 1.312 aanvragen. In 2020 zitten we al aan 3.619 startverklaringen. Dat is bijna 3 keer meer dan in het eerste jaar en een stijging van 17% in vergelijking met 2019.

Bothuyne: “In 2020 werden 3.619 startverklaringen ingediend wat een stijging van 17% is tegenover vorig jaar, maar we zien toch dat renovaties vaak nog niet zo energiezuinig zijn. Hier is meer mogelijk. Allicht is de maatregel ook te weinig bekend. Gecombineerd met de energiepremies, een BTW-tarief van 6% én de te realiseren energiekostenbesparing kan deze korting op de onroerende voorheffing echt wel het verschil maken.”

Ook hier wil de Vlaamse regering de lat hoger leggen: voor ingrijpende energetische renovaties wordt het E-peil aangepast van E60 naar E50 voor aanvragen van omgevingsvergunningen na 1 januari 2022.