Zonnepanelen zijn robuuste elementen die bestaan uit roestvrij staal, isolatie, silicium en plexiglas. De levensduur van de panelen variëren, maar een minimum zou rond de 25 jaar moeten liggen. Daarom is het recycleren van zonnepanelen bijzonder belangrijk. Niet alleen om grondstoffen te recupereren, maar ook om het afval op een zo goed mogelijke manier te beheren.

Het aantal installaties zonnepanelen en ook hun vermogen stijgt elk jaar.

Jaar

Aantal installaties

Vermogen in MW

2017

43.884

194

2018

50.852

238

2019

56.019

385

Robrecht Bothuyne, Vlaams volksvertegenwoordiger (CD&V): “Elk jaar stijgt het aantal installaties voor zonnepanelen. In 2018 met 16% en in 2019 met 10%. Ook het vermogen blijft in stijgende lijn gaan; in 2018 een stijging van 23%, in 2019 met niet minder dan 62%. Hernieuwbare energie dient een deel te worden van onze woning, van ons leven. We blijven daarop inzetten!”

90% van de zonnepanelen kan, technisch gezien, gerecycleerd worden. Heden ligt dat percentage lager aangezien er te weinig tonnage is om een hoge recyclagegraad en economische voordeel te behalen. Eens het aantal afgedankte zonnepanelen in tonnage toenemen al dat veranderen. Dan dalen de verwerkingskosten en worden de grondstoffen goedkoper.

Uit wat bestaan de meeste zonnepanelen? Uit glas, aluminium, plastic en elektrische componenten. De meesten zijn op silicium gebaseerd. Indien ze niet-silicium zijn, dienen ze door gespecialiseerde firma’s gerecycleerd te worden.

In eerste fase worden het aluminium frame en de omvormers gedemonteerd. Het aluminium gaat naar recyclage, de omvormers worden verwerkt als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Voor wat naast het aluminium frame en de omvormers achterblijft, het paneel zelf, is de huidige ingezamelde hoeveelheid te laag om gespecialiseerde verwerking rendabel te maken. Momenteel gaat dit naar een metaalsmelter, waar de edelmetalen worden teruggewonnen. Het kunststof wordt hierbij ingezet als reductans. Normaal moet bij dit proces ook zand ingezet worden om de ovenwanden te beschermen. Het glas vervangt een deel van dit zand.

Bothuyne: “Het uit elkaar halen van deze materialen is geen evidentie. Gelet op de lange levensduur zijn ze stevig aan elkaar geplakt. Naast panelen op basis van silicium zijn er ook een beperkt aantal die bestaan uit andere materialen. De verwerking daarvan is een grote kost. Ook de opkomende trend van de in het dak geïntegreerde panelen vraagt bijkomende kosten en vaardigheden.”

Afgedankte elektrische apparaten vallen onder een Europese richtlijn. De beroepsfederaties hebben daartoe, in mei 2016, PV Cycle Belgium opgericht. Via een milieubijdrage per zonnepaneel kan de inzameling en verwerking van zonnepanelen gebeuren. Indien eigenaars van zonnepanelen deze willen wegdoen, kunnen ze niet naar een gewoon containerpark. De panelen kunnen kosteloos aan de producent teruggegeven worden of naar een erkend inzamelpunt gebracht worden. Er zijn momenteel 39 erkende inzamelpunten in Vlaanderen. Dat is al meer dan in de jaren daarvoor (14% meer dan in het jaar 2017).

Ook PV Cycle Belgium zamelt zonnepanelen in over heel België.  Totaal ingezamelde hoeveelheden (wetende dat een zonnepaneel een gemiddeld gewicht heeft van 18 kilogram):

Jaar

Ingezamelde panelen

Ingezameld tonnage

2017

6.039

108,7

2018

8.383

150,9

2019

16.588

298,58

Bothuyne: “Gezien er momenteel weinig zonnepanelen worden afgedankt zijn vele huidig gerecycleerde panelen het gevolg van o.a. beschadigingen door storm of hagel. Het volume is nu beperkt. Maar; berekeningen tonen echter aan dat het aantal zonnepanelen tegen 2030 nog zal verdubbelen ten opzichte van het aantal dat vandaag geïnstalleerd is. Cijfers spreken van 30.000 ton per jaar in 2037! Als dat zo blijft stijgen kan de recyclage uitgebreid worden, zullen die kosten verminderen en is er meer ruimte voor investeringen binnen de recyclage-sector.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.