Iedereen die recht heeft op het sociaal tarief voor elektriciteit/gas kan bij netbeheerder Fluvius een kortingsbon aanvragen voor de aankoop van een energiezuinige diepvriezer, wasmachine, koelkast, …. Zo’n bon heeft een waarde van 250 euro en is 2 jaar geldig. Robrecht Bothuyne (cd&v): ‘er zijn een recordaantal aanvragen: in 2022 werden meer dan 30000 kortingsbonnen aangevraagd, dubbel zoveel als in 2021. Maar vanaf 1 juli dreigt de groep rechthebbenden te halveren.’

Nu federaal de doelgroep die recht heeft op het sociaal tarief terug inperkt, verliest de helft van de huidige groep rechthebbenden, ook het recht op de kortingsbon. Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne vraagt een snelle oplossing voor deze doelgroep en enkele cruciale bijsturingen aan de aanvraagprocedure voor de kortingsbon. Bothuyne: “Het wegvallen van de kortingsbon voor de uitgebreide doelgroep vanaf 1 juli 2023 leidt bij de betrokken tot ongerustheid en een rush op het aanvragen van de kortingsbon. Navraag bij  Fluvius leert dat het aantal aanvragen de laatste weken oploopt tot 1.000 à 2.000 aanvragen per week.”

Minister van Energie Zuhal Demir antwoordde op vraag van Robrecht Bothuyne dat de volledige doelgroep van de verhoogde tegemoetkoming vanaf 2024 opnieuw recht zal hebben op de kortingsbon. Vanaf dan wordt de kortingsbon immers inkomensgerelateerd en toegankelijk voor de laagste inkomensgroepen uit het Vlaams energiebeleid. Bothuyne: ‘het is goed dat de doelgroep terug verruimd zal worden, hoewel de tijdelijke inkrimping lijkt op stop-and-go-beleid. Beter ware het de nieuwe doelgroep vanaf 1 juli in te voeren.’

Opvallend is dat uit cijfers van Fluvius blijkt dat er in 2022 dubbel zoveel kortingsbonnen werden aangevraagd dan in het jaar ervoor, maar dat het gebruik van de kortingsbonnen stabiel blijft. Minder dan 25% van de kortingsbonnen werd effectief gebruikt voor de aankoop van een energiezuinig toestel. De rest blijft in het schuif liggen. Niet onlogisch, gelet op het feit de aanvraagperiode minimum twee weken bedraagt en de bonnen vervolgens nog moeten worden opgestuurd door de netbeheerder. De realiteit is echter dat veel mensen hun toestellen gebruiken zot ze niet meer werken en zelden vroegtijdig vervangen worden. De kortingsbon moet met andere woorden onmiddellijk beschikbaar zijn. Bothuyne pleit er daarom voor dat de kortingsbonnen via MijnBurgerprofiel of Mijn Fluvius automatisch gedownload kunnen worden door de rechthebbenden. De procedure kan dus korter en eenvoudiger. Het huidige systeem kan uiteraard blijven bestaan voor de mensen die geen toegang hebben tot het internet.

Bothuyne: “Lange procedures, papieren bonnen,… het is niet praktisch en niet meer van deze tijd. Waarom geen online platform creëren waar de kan worden ingediend en de bon automatisch afgeleverd wordt?”

Een bijkomende beperking van de huidige kortingsbon is dat ze ingeruild moet worden bij een erkende winkel of handelaar. Zo loopt men het risico de laagste prijs bij een niet-erkende handelaar te missen. Het bedrag van de kortingsbon dreigt zo grotendeels naar de handelaar te gaan, en niet naar de persoon die de korting effectief kan gebruiken. Bothuyne: “Logischer is deze bon bij alle handelaars toe te laten en zo de laagste prijs te kunnen bekomen. Dat is beter voor de klant en voor de overheid.”

Cijfers

 

2020

2021

2022

Aangevraagde bonnen

9.808

14.629

30.057

Gebruikte bonnen

6.481

7.024

7.102