Woensdag 20 maart wordt het voorstel van bijzondere klimaatwet besproken in De Kamer. “We zien in het voorstel van bijzondere klimaatwet van de ecologisten die nu voorligt gewoon te veel constitutionele bezwaren. Wij stellen voor om te werken met een  samenwerkingsakkoord. Klimaat is een gedeelde bevoegdheid van de federale overheid en de deelstaten. “Omdat elke entiteit haar bijdrage dient te leveren aan het realiseren van de Belgische reductiedoelstelling die aan ons land is opgelegd vertrekkende vanuit de globale Europese reductiedoelstelling, stellen we de opmaak van een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten voor. Zo wordt het klimaatbeleid van onderuit opgebouwd en in een geest van samenwerking.”, zeggen CD&V klimaatspecialisten Leen Dierick en Robrecht Bothuyne.

De parlementsleden zien zich gesterkt in het advies van de Raad van State, die oordeelde dat een samenwerkingsakkoord het beste instrument is om de Europese klimaatdoelstellingen te verplichten. Bovendien oordeelde de Raad van State dat  de federale overheid zich met de goedkeuring van de bijzondere wet zou mengen in de bevoegdheden van de gewesten.

Dierick en Bothuyne: “Het samenwerkingsakkoord dient minstens vast te leggen op welke manier de federale overheid en de gewesten hun klimaatbeleid uittekenen zodat met de bijdrage vanuit elke entiteit de globale Belgische reductiedoelstelling gehaald wordt. Daarvoor stellen we, naar het voorbeeld van de Europese Unie, een bottom up-aanpak voor waarbij elke entiteit eerst en vooral een eigen klimaatbeleidsplan opmaakt. Die klimaatbeleidsplannen moeten bestaan uit deelplannen voor de sectoren mobiliteit, gebouwen, (non-ETS-)industrie, landbouw en energie.”

Voor de opmaak van die deelplannen gaat elke entiteit in overleg met alle relevante actoren per sector. Vervolgens moeten de klimaatbeleidsplannen van de verschillende entiteiten worden samengelegd om na te gaan of op basis van die plannen de globale Belgische reductiedoelstelling wordt gehaald. Wanneer dat nog niet het geval is moeten de vier entiteiten in onderling overleg beslissen hoe de verschillende klimaatbeleidsplannen zullen bijgestuurd worden zodat de globale Belgische doelstelling toch wordt gehaald. Uiteindelijk moeten de klimaatbeleidsplannen van de verschillende entiteiten samengevoegd worden tot één nationaal klimaatplan.

Leen Dierick somt enkele van de bezwaren op: “Het Belgische klimaatbeleid heeft geen nood aan een reeks nieuwe instellingen.” Ecolo-Groen wil met een reductiedoelstelling voor broeikasgassen en een doelstelling voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie ook een aantal klimaatdoelstellingen opnemen in het voorstel van bijzondere wet. 

Robrecht Bothuyne: “In een klimaatwet moet alleen een reductiedoelstelling voor broeikasgassen worden opgenomen, specifieke technieken die kunnen bijdragen tot een effectieve reductie horen er niet in thuis. We vinden het ook vreemd dat de reductiedoelstellingen naar 2030 en 2050 toe die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen helemaal anders zijn geformuleerd dan deze die we eind december mee goedkeurden. Een verklaring hebben we hier nog altijd niet voor gekregen.”, klinkt het.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.