Tot voor kort ging het economisch vrij goed. De coronacrisis zorgt nu echter voor economisch zwaar weer. Steeds meer zelfstandigen dreigen in de problemen te komen.

Zelfstandigen kloppen steeds vaker aan bij Dyzo, een vzw die zelfstandigen in moeilijkheden helpt. Op drie jaar tijd is het aantal hulpvragen met 35% gestegen. Dyzo werkt daartoe o.a. samen met OCMW’s en/of gemeenten. Dat kan echter nog beter, zegt Robrecht Bothuyne, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor CD&V, zeker in deze precaire Corona-tijden.

Er zijn meer dan 1 miljoen mensen als zelfstandige actief in ons land. En dat aantal stijgt elk jaar. Er zijn dus meer starters dan stoppers bij onze ondernemers. Dat wil echter niet zeggen dat we geen aandacht moeten hebben voor die laatste groep. Mensen beëindigen hun zelfstandige activiteit om allerlei redenen; financiële moeilijkheden, overstappen naar loondienst, pensioen, persoonlijke redenen, … In het slechtste geval gaat zo’n stopzetting gepaard met een faillissement. De cijfers spreken boekdelen; in 2019 steeg het aantal faillissementen met 11% tegenover het jaar ervoor.

Op momenten dat het moeilijker wordt kan de ondernemer beroep doen op Dyzo. Dyzo is een structurele partner van de Vlaamse overheid die begeleiding en kennis aanbiedt aan ondernemers in een preventieve, curatieve en verwerkende fase. Elk jaar stijgt het aantal zelfstandigen dat een beroep doen op de diensten van Dyzo.

 

 

2016

2017

2018

2019

Aantal aanmeldingen

2.383

2.989

3289

3208

Buiten een klein dipje in 2019 tegenover het jaar daarvoor blijkt dat, op 3 jaar tijd, het aantal hulpzoekende zelfstandigen drastisch (+35%) is gestegen. Een bewijs dat Dyzo een nuttige partner is voor de zelfstandige met vragen. Het stigma van een faillissement mag voor de ondernemer geen bezwaar zijn om terug een lening aan te vragen, om opnieuw een zaak te starten. Van zodra een ondernemer moeilijkheden heeft kan Dyzo bijstand verlenen, maar ook tijdens en na het faillissement biedt Dyzo hulp aan.

Bothuyne: “Dyzo is ondertussen een structurele partner van de Vlaamse overheid geworden en krijgt hiervoor jaarlijks een subsidie. Minister Crevits zal de subsidie dit jaar optrekken tot 585.000 euro. Ik kan dit alleen maar toejuichen. De corona-crisis zal nog meer zelfstandigen in de problemen brengen, goeie begeleiding en ondersteuning kan het verschil maken en drama’s voorkomen.”

Uit recente cijfers blijkt dat het voornamelijk mond-aan-mond-reclame is die zelfstandigen in nood tot bij Dyzo brengen. Dat is een goede zaak, zelfstandigen die andere zelfstandigen voorverwijzen. Ook het feit dat meer en meer advocaten en boekhouders hun klanten met precair dossier doorverwijzen naar Dyzo is positief. Doch Dyzo werkt ook samen met OCMW en/of het gemeentebestuur om ondernemers in moeilijkheden nog beter te kunnen bereiken. Want plaatselijke OCMW’s of gemeentebesturen kennen hun ondernemers het best. Om zelfstandigen in nood of gefailleerden te helpen, is een samenwerking met Dyzo nuttig. Nu blijkt dat 46% van de gemeenten in Vlaanderen niet samenwerkt met Dyzo.

Bothuyne: “Dit is een gemiste kans. Dyzo heeft heel veel expertise uitgebouwd, wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en is een waardevolle partner vooral voor OCMW’s. Temeer daar zij al van bij de start van de problemen kunnen tussenkomen. Niet als het dossier al is vastgelopen. OCMW’s dienen zich te realiseren dat ze veel vroeger moeten doorverwijzen. Dat kan zelfstandigen en hun gezin redden. Zeker in deze tijden is het van groot belang onmiddellijk te ageren en Dyzo de kans te geven om, in samenwerking met alle diensten en belanghebbenden, de zelfstandigen in nood bij te staan.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.