Beste

Een arbeidsmarktkrapte en een 80% werkzaamheidsgraaddoelstelling. Een schijnbaar onverzoenbare tegenstelling. Onze arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen: veel vacatures en knelpuntberoepen, relatief weinig werkzoekenden, een mismatch tussen opleiding en benodigde skills… En tegelijk streven we ernaar om zoveel mogelijk mensen duurzaam aan de slag te laten gaan om groei, welvaart en onze sociale zekerheid veilig te stellen.

Hoe verzadigen we de aanhoudende vraag naar arbeidskrachten? Hoe zorgen we ervoor dat mensen hun job kunnen blijven uitoefenen en creëren we kansen voor zij die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt? Hoe gaan we om met de uitdagingen van vandaag én morgen? Op deze en nog andere vragen proberen we met cd&v en in dialoog met experten antwoorden te formuleren.

Daarom nodigen we je graag uit voor onze studienamiddag 'De arbeidsmarkt van morgen' op vrijdag 12 mei in het Vlaams Parlement. Tijdens deze studienamiddag lichten we onze vernieuwde visie op de arbeidsmarkt toe en gaan we in gesprek met experten ter zake. Het volledige programma volgt zo spoedig mogelijk.

Robrecht Bothuyne

Vlaams parlementslid

Voorzitter commissie economie, werk, innovatie

Ondervoorzitter cd&v

 

Nathalie Muylle

Federaal parlementslid

Commissie sociale zaken, werk, pensioenen

Ondervoorzitter cd&v

 >>>>>

Wanneer

Vrijdag 12 mei

Onthaal vanaf 13.30 uur

Start studienamiddag om 14.00 uur

Waar

Vlaams Parlement - De Schelp

Ingang via bezoekerscentrum Vlaams parlement: IJzerenkruisstraat 99 te Brussel

Inschrijven

Deze studienamiddag is gratis maar we vragen wel om in te schrijven vóór maandag 8 mei via https://www.cdenv.be/kalender/studienamiddag-de-arbeidsmarkt-van-morgen/