Meer en meer Vlamingen overwegen een batterij te plaatsen thuis. En dat wordt voor steeds meer mensen ook een beter idee. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘Dit jaar nog zal het 500 000ste Vlaamse gezin zonnepanelen plaatsen. Door de nieuwe tariefstructuur van de VREG worden zonnepaneleneigenaars gestimuleerd om zoveel mogelijk hun zelf geproduceerde energie ook zelf te gebruiken. Zo wil men congestie op het net vermijden. Vermits het piekverbruik van gezinnen vaak ’s ochtends en ’s avonds is, en zonnepanelen vooral in de namiddag veel stroom opleveren, wordt het interessanter om die eigen stroom op te slaan en te gebruiken wanneer nodig. Batterijen worden dus zinvoller. Maar die komen niet gratis…’

Een thuisbatterij kost namelijk, afhankelijk van het merk, type en de capaciteit, tussen de 5000 en 10000 euro. Afhankelijk van de capaciteit die u nodig heeft, kan u kiezen tussen batterijen van 3 tot 14 kWh. De beste batterijen op de markt hebben een opslagcapaciteit tot 95 procent. De capaciteit van een thuisbatterij bedraagt tegen het einde van de levensduur – na ongeveer 15 jaar – nog zowat 65 procent van de oorspronkelijke waarde. Hoewel de prijzen van batterijen voortdurend dalen, is het een aanzienlijke investering.

Daarom is er sinds augustus 2019 een Vlaamse premie, tot 3200 euro. De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur capaciteit van de batterij. Voor een thuisbatterij van 8 kWh krijgt u dus een premie van 2.000 euro. De premie bedraagt maximum 3.200 euro en kan nooit meer bedragen dan 35 procent van de investeringskosten.

Bothuyne: ‘Uit een antwoord op een parlementaire vraag aan minister Demir blijkt dat er ondertussen 120 premies zijn aangevraagd. Wetende dat het eerste halfjaar er slechts 35 aanvragen waren, kunnen we dus spreken van een stijgende trend. Het nieuwe tarief, gecombineerd met de digitale meter zal deze trend zeker nog versterken. Een gemiddelde premie is goed voor 2311 euro, goed voor een gemiddelde batterijcapaciteit van 8,4 kWh. Dat is dus een aanzienlijke steun.’

De bestaande premie is nu verlengd tot eind 2021, stelt minister Demir. Bothuyne: ‘Eigenaars van zonnepanelen zullen volgend jaar ook hun stroom actief kunnen gaan verkopen op de markt. Daartoe zal je een contract met je energieleverancier kunnen afsluiten. Dan kan je de stroom die je te veel hebt, verkopen. Thuisbatterijen zijn dan ook nuttig.’

Er verandert volgend jaar heel wat: zonnepaneleneigenaars zullen niet alleen hun eigen stroom kunnen verkopen. Wie investeert in nieuwe zonnepanelen zal ook kunnen rekenen op een premie, in plaats van de huidige terugdraaiende teller, en beroep kunnen doen op renteloze leningen. Bothuyne: ‘ik roep minister Demir op om werk te maken van een grootschalige campagne. Er is nood aan meer hernieuwbare energie, dat is een stuk goedkoper dan een verlenging van kerncentrales bijvoorbeeld. En er is nog veel plaats: 95% van de daartoe geschikte dakoppervlakte in Vlaanderen heeft nog geen zonnepanelen.’