Ondernemingen/bedrijven hebben het moeilijk in deze harde corona-tijden. Sommigen onder hen dienen te sluiten, anderen blijven open maar hun omzet is gekelderd en last but not least zijn er die nu net over hun grenzen gaan om iedereen van bijvoorbeeld voeding te voorzien. Maar ook werknemers hebben het niet makkelijk. Ofwel zijn ze tijdelijk werkloos, of werken ze verplicht van thuis uit. Velen maken zich zorgen om hun rekeningen/afbetalingen te betalen. Om hen te ondersteunen neemt de Vlaamse regering concrete maatregelen om hen in deze moeilijke tijden te ondersteunen.

In Vlaanderen zijn er bijna 600.000 bedrijven en ongeveer 300.0000 werkenden. Wat wil dat zeggen?

  • De nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers

Belangrijk hier is dat er een hiaat is ingevuld. Naast de Vlaamse hinderpremie voor de mensen die verplicht sluiten, is er nu ook een premie voor wie belangrijk omzetverlies lijdt.

Die hinderpremie werd positief onthaald: er zijn nu al 70.000 aanvragen voor die eerste hinderpremie. Nu is het zaak om ook snel een online applicatie voor de tweede hinderpremie te ontwikkelen. In combinatie met het overbruggingsrecht van Federaal minister Muylle biedt dit overlevingskansen voor de ondernemers in Vlaanderen.

Naast het Federale bankenakkoord mogen de Vlaamse waarborgen en overbruggingskredieten en achtergestelde leningen niet vergeten worden. Ook deze maatregelen zijn belangrijke aspecten ter ondersteuning.

Daarnaast bestaat het noodfonds. Deze is een belangrijk signaal naar de toeristische, culturele en sierteeltsector. We moeten de sectoren en bedrijven maximaal helpen om het hoofd boven water te houden.

  • De Europese middelen voor onze economie

Europa is meer dan ooit belangrijk. Voor een open economie zorgt de Europese interne markt voor welvaart. Bijvoorbeeld: een Antwerpenaar wint jaarlijks 3.600 euro welvaart door de Europese interne markt. Wij Vlamingen verdienen het meest aan Europa. Veel meer dan bijvoorbeeld een inwoner van Henegouwen, die aan 1400 euro zitten, of minder dan de helft van de Antwerpenaar.

We moeten oog hebben voor een goede en efficiënte besteding van Europese middelen. En vanuit Vlaanderen laten we ons zeker niet doen: meer dan de helft van alle Europese middelen gaat naar Vlaanderen. En het aandeel van de fondsen waar wij het meest beroep op doen, groeit. R&D is nu goed voor 35% van de EU bijdrage in België. En die laatste wordt dus vooral door Vlaanderen gebruikt (66%).

We hebben  er alle belang bij om Europa te ondersteunen en te versterken en ervoor te zorgen dat we daar bondgenoten hebben.

  • De rol van VDAB en de uitdagingen op de arbeidsmarkt

Er zijn nu bijna 650.000 tijdelijk werklozen in Vlaanderen en voor het eerst in 5 jaar is de ‘gewone’ werkloosheid gestegen. VDAB heeft hierin een cruciale rol te vervullen.  Vacatures moeten efficiënt ingevuld worden, zeker voor de seizoensarbeid in land- en tuinbouw bijvoorbeeld. Zij snakken naar werknemers.

Tijdelijk werklozen kunnen deze tijd combineren met tijdelijke arbeid, een beloning voor overuren fiscaal aantrekkelijk maken, stimulanspremies mogelijk maken, enz. Dit zijn allemaal goede ideeën en verdienen onze steun.

Maar ook werkenden moeten beloond worden. Daarvoor is eenduidige communicatie nodig. Op dit moment is er een Federaal pakket in opmaak. Ruis daarover is niet heilzaam. Als dat klaar is kan daarover gecommuniceerd worden.

  • Doorstart van de economie

Nadat het ergste van de corona-crisis voorbij is, is het nodig om de economie terug op te starten/een doorstart te geven. Daarbij dienen economische steunmaatregelen doorgezet en efficiënter gemaakt, maar ook de rol van de overheid als aanbesteder, vergunningenverlener, als actor binnen openbare werken, … dient doorgezet. Want een efficiënte (lokale) overheid geeft zuurstof aan de economie. Dat, samen met dynamische bedrijven en enthousiaste werknemers, zal onze economie terug een boost geven.

  • Impact op klimaatbeleid

Velen hebben het al aangetoond; het klimaat heeft baat bij enkele acties (zoals thuiswerk). We gaan ons moeten buigen over enkele zaken die we kunnen doorzetten in het gewone werkleven. Daarnaast mogen we niet uit het oog verliezen; de kostprijs van de fossiele brandstoffen, de lage co2prijs, de nood aan investeringen, ….

>> Wil u zijn tussenkomst zien?   https://www.youtube.com/watch?v=cT1CGLc5f0k

>> Het volledige verslag met de tussenkomst van Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne kan u nalezen via: https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1381688/verslag/1382577 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nog even alle maatregelen op een rijtje:

Info over Corona:

https://www.info-coronavirus.be/nl/

Voor mensen / ondernemingen uit Kruisem:

https://kruisem.be/update-coronavirus-nieuwe-maatregelen

Federale steunmaatregelen voor bedrijven:

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Informatie voor bedrijven, reizigers, grensarbeiders en de evenementensector:

https://economie.fgov.be/nl

Vlaamse steunmaatregelen voor ondernemingen:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Corona-maatregelen water- en energiefactuur:

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregelen-voor-waterfactuur-en-energiefactuur

Voor de reizigers onder u:

https://diplomatie.belgium.be/nl

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.