Het ziekteverzuim neemt toe, jaar na jaar zijn meer mensen afwezig op het werk door ziekte. En dat in alle sectoren. Het totale ziekteverzuim staat nu op 7,07 procent. Dat wil zeggen dat op een gemiddelde werkdag vorig jaar zeven op de honderd werknemers afwezig was door ziekte of ongeval.

Ook bij de Vlaamse overheid is het ziekteverzuim een groeiend probleem. Op jaarbasis wordt de kostprijs voor de Vlaamse overheid zelf op 18 miljoen euro geschat. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

Daarnaast kampen ook de Vlaamse overheidsbedrijven met het fenomeen. Heel specifiek lijkt vooral VDAB te kampen met een torenhoog ziekteverzuim. VDAB telde eind 2018 5160 personeelsleden en is daarbij één van de grootste Vlaamse overheidsorganisaties. Vorig jaar telde de arbeidsmarktorganisatie maar liefst 4234 ziektemeldingen, met dus minstens één dag afwezigheid. Dat aantal stijgt jaar op jaar. Gemiddeld is men 30,4 dagen afwezig per ziektemelding. En ook dat cijfer stijgt jaarlijks. Robrecht Bothuyne: ‘bij VDAB zijn meer mensen ziek en ook langer ziek, elk jaar opnieuw. In totaal is het aantal niet gepresteerde werkdagen wegens ziekte opgelopen tot 128 656, wat concreet betekent dat één op de 8 werkdagen bij VDAB niet gepresteerd wordt door ziekte van de betrokken medewerker.

Het verschil met het gemiddelde op de arbeidsmarkt is groot. Bothuyne: ‘De gemiddelde werknemer is 12 dagen per jaar ziek. De gemiddelde VDAB-medewerker is dubbel zo vaak afwezig door ziekte. Dit is alarmerend. En dat voor de organisatie die onze arbeidsmarkt in goede banen moet leiden.’

Zowel de Vlaamse overheid hebben al een actieplan tegen stress en burn-out, met vorming, opleiding enz voor zowel personeelsleden, HR-diensten als leidinggevenden . Binnen de Vlaamse overheid zijn o.a. veerkrachtcoaches aangesteld om preventief stress-signalen op de werkvloer op te vangen en tegen te gaan. Ook wordt werk gemaakt van een meetinstrument ‘welzijn op het werk’ en een draaiboek ‘geïntegreerd welzijnsbeleid ‘ voor de HR-diensten. Binnen VDAB, waar de problematiek dus nog feller escaleert, is al een ‘taskforce aanwezigheidsbeleid’ geïnstalleerd en een actieplan ‘psychosociaal welzijnsbeleid’ in opmaak.

Robrecht Bothuyne: ‘Het is duidelijk dat de Vlaamse overheid, maar ook de VDAB, zich bewust zijn van de problematiek. Maar het kan niet dat VDAB, als de arbeidsmarktregisseur, zo achterop hinkt. CD&V wil een audit van het personeelsbeleid binnen VDAB. Het is duidelijk dat er iets fundamenteel fout loopt en dat vergt een structurele aanpak, een externe audit kan daartoe de start zijn De totale kostprijs van dit enorme ziekteverzuim loopt op tot tientallen miljoenen per jaar. Zo kan het niet verder. Enerzijds moet het preventieve beleid beter zodat de uitval vermindert en anderzijds moeten meer inspanningen geleverd worden om langdurig zieken terug, misschien deeltijds, aan de slag te helpen. VDAB moet deze uitdaging aanpakken, als voorbeeld voor  niet alleen de Vlaamse overheid, maar voor alle werkgevers.’

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.