De arbeidsmarkt staat in brand. Er worden bijna 300 000 vacatures per jaar gemeld aan VDAB. Meer dan de helft ervan zijn knelpuntvacatures. En voor die vacatures zijn er steeds minder makkelijk kandidaten te vinden. Waar er in 2014 nog meer dan 9 kandidaat-werkzoekenden waren per vacature zijn dat er nu gemiddeld nog 4. De gevolgen zijn ernaar. Steeds meer werkgevers moeten vacatures annuleren; in 2018 nog zowat 26000, vaak door een gebrek aan geschikte kandidaten. VDAB heeft het ook steeds moeilijker om knelpuntvacatures in te vullen; zowat 1/3 wordt niet ingevuld.

In zo’n klimaat zou je verwachten dat VDAB er alles aan doet om in te zetten op knelpuntopleidingen; opleidingen richting knelpuntvacature. Goed voor de werkzoekende die zo zeker is van werk en goed voor de werkgever die zo een goeie kandidaat vindt. En uiteraard ook goed voor onze sociale zekerheid! Helaas daalt het aantal door VDAB ingerichte knelpuntopleidingen, jaar op jaar. Dat alles blijkt uit parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

In 2014, de start van de tweede legislatuur van minister Muyters als minister van werk, organiseerde VDAB nog 26264 knelpuntopleidingen. Dit aantal daalde voortdurend. In 2015 werden nog 24251 knelpuntopleidingen genoteerd, in 2016 23211, in 2017 19463 en in 2018 nog 19160. Bothuyne: ‘op één legislatuur tijd, daalde het aantal door VDAB georganiseerde knelpuntopleidingen met meer dan 27%. En dat in een tijd van krapte, waarin je zou verwachten dat VDAB net méér inzet op dergelijke opleidingen.’

De cijfers geven bovendien nog een overschatting weer van het werk van VDAB; één werkzoekende kan immers meerdere dergelijke opleidingsmodules gevolgd hebben.

Bovendien wordt bijna 1 op 5 van de knelpuntopleidingen stopgezet. Belangrijkste reden waarom een knelpuntopleidingen wordt stopgezet is, naast het feit dat de werkzoekende aan de slag is gegaan, dat hij of zij gewoon ongeschikt is voor de opleiding. Bothuyne: ‘dat is straf. VDAB dient immers werkzoekenden van nabij op te volgen en grondig te screenen. Dat bijna één op 5 van de gestarte knelpuntopleidingen wordt stopgezet, vaak omwille van de ongeschiktheid van de cursist, doet vragen stellen bij de grondigheid van de screening en opvolging door VDAB. Dit moet beter.’

Positief is wel dat de uitstroom naar werk, na het succesvol afleggen van een knelpuntopleiding, stijgt. In 2016 was 64,9% van  de betrokkenen na 3 maand aan de slag. In 2018 was dit al gestegen naar 69,9%. Bothuyne: ‘dit uitstroomresultaat verder opkrikken, kan, mits een goeie kwaliteit van de aangeboden opleidingen, een focus op meer werkervaring en werkplekleren kan daarbij helpen.’

Robrecht Bothuyne: ‘CD&V wil dat VDAB het aantal georganiseerde knelpuntopleidingen optrekt. De vraag op de arbeidsmarkt is er. En hoewel de werkloosheid daalt, zijn er zeker nog voldoende gegadigden op de markt. Jaarlijks volgen slechts 10% van de werkzoekenden die VDAB begeleid, een knelpuntopleiding. Bovendien zou VDAB ook werkzoekenden in Wallonië en Brussel actief kunnen benaderen om een Vlaamse knelpuntopleiding, inclusief taaltraject, te volgen. Een gratis opleiding, met bijna 100% kans op een job. Dat moet toch aanslaan?’

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.