Naar aanleiding van de commotie rond ACV-voorzitter Marc Leemans en het SWT (Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag), keurde het Vlaams Parlement een resolutie van de N-VA, CD&V en Open VLD goed. Concreet vragen de meerderheidspartijen om het talent van 55-plussers, waaronder de SWT’ers, niet te laten verloren gaan, misbruik uit te sluiten en hen beter te begeleiden naar werk.

Vlaanderen heeft de ambitie om de werkzaamheidsgraad te verhogen naar 80 procent. Daartoe moet iedereen die kan werken, ook effectief aan de slag. Iedereen moet daartoe ook de nodige kansen krijgen. VDAB speelt hier een belangrijke rol in. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement willen ook een sterke activering van personen in een SWT-stelsel.  Het stelsel geeft medewerkers die worden ontslagen vanaf een bepaalde leeftijd recht op een vaste werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding. In Vlaanderen zijn er steeds minder SWT-ers, maar die verdienen ook een gepast en aangepast aanbod van VDAB.

Hoofdindiener Axel Ronse (N-VA): “In Vlaanderen zijn vandaag 5.208 personen in een SWT-stelsel. Dat zijn 5.208 gemiste kansen om vacatures in te vullen in de krappe arbeidsmarkt. VDAB, de RVA en de sociale partners hebben de verantwoordelijkheid om klare wijn te schenken. Het moet duidelijk zijn dat SWT’ers niet op ‘brugpensioen’ zijn, maar beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Het misbruik dat vandaag bij ACV aan het licht kwam, kan absoluut niet door de beugel. Daar moeten we paal en perk aan stellen.”

Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘We willen het signaal geven dat ook ervaren mensen kansen moeten krijgen op de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten daartoe voorzien in werkbaar werk. Zomaar mensen met ervaring afschrijven, is zonde van het talent. Ook VDAB heeft een belangrijke rol: zij moeten ook oudere werkzoekenden op een aangepaste manier begeleiden naar werk. Oudere werkzoekenden hebben nu 3,5 keer minder kans om aan de slag te gaan dan jongere werkzoekenden. Daarom is het belangrijk dat in het Werkgelegenheidsakkoord is afgesproken dat sociale partners en VDAB een ronde tafel opstarten om de arbeidsmarktpositie van ouderen te versterken.

“Een werknemer en werkgever die het op een akkoordje gooien om het stelsel van SWT te misbruiken, op kap van de werkenden, is onaanvaardbaar. Daarom moeten er striktere controles komen op mogelijke misbruiken van het systeem. Bovendien verwachten we van de VDAB om ook mensen in SWT veel intenser te begeleiden naar een nieuwe job. Om de vele openstaande vacatures ingevuld te krijgen hebben we iedereen nodig en moet iedereen zijn verantwoordlelijkheid opnemen”, besluit Tom Ongena (Open VLD).