De meerderheid van het Vlaams Parlement keurde vandaag (woensdag 4 december 2019) een resolutie goed met enkele aanbevelingen voor de delegatie van de Vlaamse Regering op de VN‑klimaatconferentie COP25 in Madrid. De resolutie kwam er op initiatief van CD&V. De Vlaamse Regering noemt de zorg voor het klimaat één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Ze schaart zich in het regeerakkoord expliciet achter de ambitieuze Europese doelstelling om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. “Het is belangrijk dat Vlaanderen deze ambitie ook op het internationale toneel tentoonspreidt, en daarnaast nog een aantal eigen prioriteiten naar voor schuift, vandaar deze resolutie”, aldus Vlaams CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne.

De laatste jaren wordt meer en meer duidelijk dat klimaatbeleid niet losstaat van andere mondiale uitdagingen. De indieners van de resolutie wijzen erop dat maatregelen die de transitie ondersteunen ook sociaal billijk moeten zijn. Zonder draagvlak bij de bevolking kan de klimaattransitie niet slagen, zo toont de recente sociale en politieke onrust in Chili aan. “We vragen speciale aandacht voor de werknemers in sectoren die getroffen zullen worden door de energie- en klimaattransitie, en benadrukken het belang van de uitwerking van herverdelende transitieplannen.”, specifieert Robrecht Bothuyne.

Daarnaast zal toenemende klimaatverandering een steeds grotere impact hebben op het fenomeen van de verhuizing en verplaatsing van de bevolking. “De Vlaamse Regering moet deze groeiende problematiek erkennen en een proactieve houding aannemen in de internationale gesprekken hierover”, zegt Robrecht Bothuyne.

Het Chileens voorzitterschap wil de bescherming van de oceanen tot een van de prioriteiten van de COP 25 te maken. “De oceanen en hun rijke biodiversiteit staan door de klimaatverandering zwaar onder druk”, volgens Bothuyne. “Tegelijkertijd remmen ze de klimaatverandering af én beperken ze de nadelige gevolgen ervan. We roepen de Vlaamse delegatie dan ook op om hierover ambitieuze standpunten in te nemen en er mee een ‘Blue COP’ van te maken”.

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren is het belangrijk is dat financieringsstromen zich niet langer richten op projecten die te maken hebben met fossiele brandstoffen. De Europese Investeringsbank (EIB) kondigde recent aan hun financieringsactiviteiten in lijn te brengen met de afspraken in de Overeenkomst van Parijs. “Dat zijn initiatieven die echt een reële bijdrage kunnen leveren aan de klimaat- en energietransitie. Ook een sluitend mechanisme om internationaal emissierechten voor broeikasgassen te verhandelen behoort tot de oplossingen, zo bewijst het bestaande Europese emissiehandelssysteem. De internationale scheep- en luchtvaart moeten trouwens ook mee in het bad”, aldus Bothuyne.

“We hopen dat de Vlaamse Regering de aanbevelingen van het parlement ter harte neemt en ook zo meeneemt in haar publieke verklaringen en engagementen in Madrid”, concludeert Bothuyne.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.