De Vlaamse regering heeft het moeilijk om de doelstelling inzake emissievrije mobiliteit te halen. Zo moest normaal dit jaar 7,5% marktaandeel voor elektrische auto’s gerealiseerd worden. Ook het aantal laadpalen dat moet worden voorzien, 5000 tegen dit jaar, is nog geen feit. De laatste cijfers geven aan dat dit jaar 4342 laadpalen kunnen worden gerealiseerd. De geplande 2.154 laadpunten in de periode 2016-2018 zijn allemaal operationeel, van de 864 voorziene laadpunten in 2019 zijn er ondertussen 600 laadpunten in gebruik. Ondertussen is via netbeheerder Fluvius ook de aanbesteding voor de uitrol in 2020 toegekend, waarmee nog eens 1.324 laadpunten zijn voorzien.

Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘Het nieuwe luchtbeleidsplan vraagt dat er tegen 2025 minimaal 30000 publieke laadpunten beschikbaar zijn. Er moet dus nog een tandje bijgestoken worden.’

Onlangs bleek dat één van de problemen die Fluvius ondervindt bij de uitrol van laadpalen in Vlaanderen, de Vlaamse overheid zelf is. Bothuyne: ‘Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heft immers nog een retributie, een taks, op het ‘privatieve gebruik van het openbaar domein’. Een belasting, zowel bij installatie (110 euro) als jaarlijks (25 euro) terugkerend, die installateurs van laadpalen tegenhoudt om langs gewestwegen laadpalen te voorzien. Op mijn vraag heeft minister Peeters nu een initiatief aangekondigd om deze laadpaaltaks te schrappen. En dat is maar logisch ook…’

Dit is bijzonder belangrijk: AWV beheert immers de belangrijkste wegen, ondermeer de snelwegen, in Vlaanderen. Naast de uitrol van ‘gewone’ laadpalen is ook en vooral de ontwikkeling van snellaadpalen langs snelwegen essentieel. Op dit moment zijn er zowat 40 dergelijke snellaadpalen, in december zijn er nog eens 13 locaties langs snelwegparkings vergund.

Robrecht Bothuyne: ‘Tegen eind dit jaar zullen allicht zo’n 100 verschillende modellen op de markt zijn van elektrische auto’s. De overheid moet zorgen dat de laadinfrastructuur en het elektriciteitsnet voldoende uitgerust is, om de kopers van de steeds goedkoper wordende elektrische auto’s ook de garantie te geven dat ze altijd en overal kunnen laden. Alleen zo kan elektrische mobiliteit een succes worden.’

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.