De energielening zorgt ervoor dat de Vlaming energiebesparende werken zoals dakisolatie, zuinige verwarmingsinstallatie, … kan uitvoeren. De prioritaire doelgroep kan deze werken met een renteloze energielening aanvangen. Zij komen in aanmerking voor een lening aan 0% tot een maximaal bedrag van 15.000 euro en over een termijn van 10 jaar. Uit een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (cd&v) blijkt dat deze lening niet erg aanslaat.

De cijfers geven geen goed beeld van de energielening. Nochtans een maatregel welke iedereen kan aanmoedigen renovaties aan te vatten onder gunstig fiscaal regime.

jaar

aantal aanvragen

kredietbedrag

gemiddeld bedrag

2019

1615

16812804

10410

2020

1478

15310976

10359

2021

1511

17027022

11268

In 2019 daalde het aantal aanvragen met 30% en daalde eveneens het gevraagde kredietbedrag met 25%. We zagen in datzelfde jaar het gemiddelde kredietbedrag per dossier wel verhogen. Mensen die gebruik maakten van de lening, vroegen een hoger bedrag aan. Vaak voor dak- en zolderisolatie en hoogrendementsbeglazing. Belangrijke primaire renovaties die zorgen voor een grote energetische besparing.  Mais plus est en vous!

In 2020 daalde het aantal aanvragen nogmaals met 8% en het kredietbedrag eveneens. In 2021 zien we een lichte stijging, maar nog niet de hoopvolle verbetering die nodig is om Vlaanderen de impuls tot energiezuinigheid te geven. Om de doelstellingen van 2050 te halen dienen er de komende jaren ongeveer 3 miljoen woningen energetisch gerenoveerd te worden.

Waarom vragen mensen deze lening zo weinig aan? Allicht zal een groot deel te wijten zijn aan de kluwen aan premies waardoor de Vlaming die moedig wil starten met een renovatie, maar daardoor extra impulsen door middel van een premie nodig heeft, door de bomen het bos niet meer ziet.

Er is echter goed nieuws. Vanaf 1 juli 2022 komt er de ‘mijnverbouwlening’. Deze lening zal kunnen aangesproken worden voor zowel energierenovaties als maatregelen om de woonkwaliteit van de woning te verbeteren. Men kan tot 60.000 euro aanvragen met afbetaling op een termijn van maximum 25 jaar. Met de stijgende rentes voor leningen bij de bank, wordt dit echt een belangrijk alternatief om de noodzakelijke renovaties te realiseren. Tegelijk worden ook de premies hervormd tot ‘Mijn VerbouwPremie’; zeker gezinnen met lagere inkomens winnen hierbij en kunnen tot 50% van de kosten gesubsidieerd zien.

Robrecht Bothuyne (CD&V): “We trekken niet alleen het maximaal te ontlenen bedrag op, maar ook de afbetalingstermijn. Zo kan het maandelijks af te lossen bedrag grotendeels gefinancierd worden met de gerealiseerde energiebesparing. Door de integratie met de premies, zoals we met CD&V reeds in 2017 voorstelden in een conceptnota in het Vlaams parlement, zorgen we voor één loket voor elk gezin dat wil renoveren. We maken een comfortabele en energiezuinige woning haalbaar en betaalbaar voor elke Vlaming.”

REKENVOORBEELD: Gezin doet een grondige energetische renovatie van label E tot label B ten belope van 50.000 euro:

  • Via Mijn VerbouwLening (MVL) neemt dit gezin een 0%-lening van 50.000 € gedurende 25 jaar.
  • Via Mijn VerbouwPremie (MVP) krijgt dit gezin een premie van bv 20.000 € (maximaal 25.000 €).
  • Bij Mijn VerbouwLoket vraagt dit gezin de MVL aan van 50.000 €
  • Hierdoor moet dit gezin nog 000 € aflossen op 25 jaar, hetgeen 1.200 € per jaar is of 100 € per maand.
  • Energiebehoefte vermindert met minstens 35%: gasfactuur daalt met 35% of 945 euro per jaar
  • Eénmalig een EPC-labelpremie van 3.750 € (maximaal 5.000 € voor label B).
  • NETTO zal dit gezin per maand 8,5 € gezinsbudget moeten vrijmaken om deze grondige energetische renovatie af te betalen.
  • Het wooncomfort zal sterk toenemen, het klimaat vaart er wel bij, de energie-afhankelijkheid neemt een stukje af en de waarde van de woning stijgt gemiddeld met 10,9%.