De helft van de Vlaamse huizen is ouder dan 50 jaar. Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is. In 13 Vlaamse steden moet daartoe slechts 6% btw betaald worden voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gemeenten betaalt u 21% btw. Om tegemoet te komen aan mensen met sloop- en heropbouwplannen buiten die 13 Vlaamse centrumsteden, en in afwachting van een veralgemeend verlaagd btw-tarief, heeft de Vlaamse Regering alvast een sloop- en heropbouwpremie van 7500 euro voorzien, voorlopig tot eind 2020.

De premie kan enkel aangevraagd worden voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt.  Ze geldt enkel voor sloop- en heropbouwprojecten waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020. De premie is niet geldig in de 13 Vlaamse steden waar het verlaagd btw-tarief van toepassing is (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas).

Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V): “De effectieve dossierbehandeling van de sloop- en heropbouwpremie kwam maar goed op gang vanaf mei 2019. Onder andere door een regularisatieperiode voor laattijdige dossiers. Voor 81% van de dossiers gaat het om de heropbouw van één woning.”

Tussen oktober 2018 en eind maart 2020 werden 2.550 sloop- en heropbouwpremies aangevraagd. Voor 2.062 dossiers betreft het de herbouw van één woning, voor 163 dossiers de herbouw van 2 woningen, voor 28 dossiers de herbouw van 3 woningen, voor 14 dossiers de herbouw van 4 woningen en voor 8 dossiers de herbouw van 5 of meer woningen. Het merendeel van de premies gaat naar de herbouw van een woning. In 258 dossiers wordt de premie aangewend voor de bouw van een appartementsgebouw. Voor 10 dossiers is er sprake van een combinatie van gezinswoning en appartement.

Een sloop- en heropbouwpremie bedraagt 7.500 euro. In de periode van oktober 2018 tot eind oktober 2019 werden reeds 791 premies effectief uitbetaald. Dat is goed voor meer dan 5 miljoen euro. De anderen wachten op onderzoek waarna uitbetaling kan volgen. Goed, want voor die periode is 19 miljoen vrijgemaakt.

Bothuyne: “De premie heeft duidelijk een positief effect. Er zijn meerdere redenen om deze premie alvast door te zetten: nog veel woningen missen hedendaags comfort en voldoen niet aan de geldende energienormen. Maar het is ook een efficiënte anti-crisis-maatregel. Ik zou ervoor willen pleiten om de premie zelfs tijdelijk te verdubbelen. Wie tussen nu en eind 2021 tot renovatie overgaat, kan mee helpen de economische crisis te bestrijden. En voor de overheid levert dit heel wat terugverdieneffecten op via de bijkomende directe en indirecte tewerkstelling.”

Grote struikelblok is en blijft die 21% BTW uiteraard.

Bothuyne: “Ten gronde moet natuurlijk de 6% btw voor iedereen door getrokken worden. Maar zolang dat dat niet beslist is of beslist kan worden, pleit ik om de Vlaamse premie verder te zetten en zelfs tijdelijk te verdubbelen tot 15000 euro. Zo kunnen we de relance van de economie een steuntje in de rug geven en tegelijk het klimaat vooruithelpen. We kunnen zo twee crisissen in één keer aanpakken; de economische en de klimaatcrisis.”

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.