Vlamingen hebben een baksteen in de maag. Een eigen huis is belangrijk. Een eigen energiezuinig huis des te meer. In Vlaanderen gebouwde woningen moeten voldoen aan een steeds strenger wordend E-peil. Woningen die dit jaar gebouwd of verbouwd worden moeten voldoen aan E-peil 25. Wie beter wil doen kan daar een extra steuntje voor in de rug krijgen door een korting op de onroerende voorheffing. Een recordaantal Vlamingen kan vandaag rekenen op deze korting. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).

 Wie energiezuinig bouwt, zuiniger dan de geldende normen, krijgt men een vermindering van de onroerende voorheffing. Die vermindering wordt in principe automatisch toegekend op het aanslagbiljet, zodat de burger zelf niets hoeft te doen. De vermindering van onroerende voorheffing wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald.

“Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) bezorgt jaarlijks een lijst van gebouwen die aan de voorwaarden voor verlaging van onroerende voorheffing voldoen aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). En dit aantal neemt elk jaar toe, in 2021 zelfs met recordaantallen. Zo kregen niet minder dan 51.747 gezinnen korting op hun onroerende voorheffing door energiezuinig te bouwen. Zo winnen ze dus twee keer.”, zegt Bothuyne.

Dat is niet min! Een stijging van 34% tegenover het voorgaande jaar en zelfs een verdubbeling tegenover het jaar 2019! Dat bewijst dat nieuwbouw in Vlaanderen echt wel energiezuinig gebeurt, en zelfs vaak bijna Energieneutraal is.

Bothuyne: “De toegekende kortingen zijn goed voor een budget van zowat 30.539.461 euro. Dit maakt dat elk dossier een gemiddelde vermindering krijgt van 590 euro, gedurende 5 jaar!”

 

Aantal

Toegekende vermindering onroerende voorheffing

AJ 2016

 

 

Totaal

18.446

6.294.890 euro

AJ 2017

 

 

Totaal

21.147

8.268.408 euro

AJ 2018

 

 

Totaal

20.181

7.572.240 euro

AJ 2019

 

 

Totaal

26.862

11.651.545 euro

AJ 2020

 

 

Totaal

41.369

22.783.322 Euro

AJ 2021

 

 

Totaal

51.747

30.539.461 euro

De maatregel mist zijn effect dus niet.

Robrecht Bothuyne: “De Vlaamse overheid wil mensen stimuleren om zuinig met energie om te gaan. Dat gebeurt met strenger wordende normen, maar ook met stimuli zoals premies of deze fiscale korting. Deze korting op de onroerende voorheffing beloont de voorlopers. Zij die investeren in een nog zuiniger woning dan de geldende normen, hebben extra kosten en kunnen deze steun dan ook goed gebruiken. Dit helpt ook om nieuwbouw nog enigszins betaalbaar te houden.”

Concreet gaat het om:

  • Een korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E20
  • Een korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E10

Voor (gedeeltelijke) heropbouw en nieuwbouw. Korting is geldig, telkens voor 5 jaar.

Recordaantal kortingen toegekend voor vermindering OV voor IER

Ook voor ingrijpende energetische renovaties kan men een vermindering van de onroerende voorheffing aanvragen op basis van het E-peil:

  • 50% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt
  • 100% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt

Telkens voor 5 jaar.

Let wel: korting E90 is enkel voor vergunning tot eind 2019

In 2019 werden er voor 135 onroerende goederen een vermindering OV toegekend. In 2020 steeg dat al naar 669 en vorig jaar was dat 1.738 panden die ingrijpend gerenoveerd werden en daarvoor een vermindering OV toegekend kregen. Dat is een absoluut record.

Bothuyne: “Ondanks dat hoge aantal zien we dat heel wat renovaties vaak nog niet zo energiezuinig zijn. Hier is meer mogelijk. Allicht is de maatregel ook te weinig bekend. Gecombineerd met de verhoogde energiepremies, een BTW-tarief van 6% én de te realiseren energiekostenbesparing kan deze korting op de onroerende voorheffing echt wel het verschil maken. Meer promotie is nodig en nuttig.”