Water is schaars. Het gebruik ervan, gecombineerd met de droogte, de waterbevoorrading, de kwaliteit, … is een constante zorg.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) publiceert in haar jaarlijks verslag een interessant overzicht van een aantal feiten. Het aantal afsluitingen is gedaald.

Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V): “Dat is op het eerste gezicht goed nieuws. Voor het derde jaar op rij is er een sterke daling. Anderzijds zijn er 62.000 aanvragen voor afbetalingsplannen. Dat is een sterke toename sinds 2012, wat toch duidt op problemen op het terrein, waar we niet blind voor mogen zijn.”

Ten slotte zijn er ook de cijfers over de klachten. Daar is een forse daling merkbaar tegenover het recordjaar 2017, maar toch zijn er nog altijd bijna 5.000 klachten ingediend die betrekking hebben op de dienstverlening van de waterexploitanten. Ook daar mogen we niet blind voor zijn.

Bothuyne: “De daling van het aantal afsluitingen is uiteraard een goede zaak. De cijfers worden echter in een heel ander daglicht gesteld als je weet dat dit voornamelijk komt door de beslissing van De Watergroep om wegens de agressieproblematiek afsluitingen minstens tijdelijk stop te zetten. Ook Water-link heeft principieel beslist om geen effectieve afsluitingen meer te doen.”

De daling van het aantal afsluitingen is recht evenredig met de stijging in het aantal afbetalingsplannen. “Hier zouden voornamelijk alleenstaanden en ouderen door getroffen worden. Om bovenstaande afbetalingsplannen binnen de perken te kunnen houden, kan een budgetmeter voor water een oplossing bieden.  Een budgetmeter kennen we van de energiewereld, maar ook hier lijkt de idee een nuttig alternatief te zijn. “, geeft Bothuyne aan.

Het aantal klachten over de waterexploitanten blijft hoog, bijna vijfduizend. Het rapport van de VMM gaat echter niet dieper in op de inhoud van de klachten. Het rapport geeft enkel een indeling weer.

Minister Zuhal Deir: “In uitvoering van het regeerakkoord zullen we de tariefstructuren voor drinkwater en afvalwater aanpassen op basis van de resultaten van de evaluatie die de VMM maakte, onder meer naar billijkheid, zeker voor alleenstaanden en gezinnen met kinderen. Maar ook de betaalbaarheid en het sturend karakter zullen parameters zijn. We zullen de diverse mogelijkheden onderzoeken opdat de principes eenduidig en duurzaam vertaald kunnen worden in een wijziging van het Drinkwaterdecreet waarmee ik naar het Vlaams Parlement zal komen en met een uitvoeringsbesluit.”

De integrale waterfactuur bevat een bijdrage voor de drinkwaterproductie en -levering, voor de gemeentelijke afvalwatersaneringskosten en voor de bovengemeentelijke afvalwatersaneringskosten. Elke exploitant beschikt over een tariefplan dat voorgelegd is voor consultatie en goedgekeurd wordt door de vennoten en de WaterRegulator.

De stijging van het drinkwaterdeel van de waterfactuur is het gevolg van een stijging van de kosten van de watermaatschappijen voor de productie en levering van drinkwater. Ook de kostprijs voor de opvang en het zuiveren van het afvalwater is nog steeds stijgende. Dit is het gevolg van de verdere uitbreiding van ons rioolnetwerk, terwijl ook het bestaande netwerk moet worden onderhouden en gerenoveerd.

Het aantal afsluitingen is de voorbije jaren sterk gedaald, van 3568 afsluitingen in 2014 tot 920 afsluitingen in 2018. Dat is een daling met 75 procent op vier jaar tijd. Volgens de minister moet het de ambitie zijn het aantal afsluitingen tot nul te beperken. Afsluiten moeten evenwel kunnen: in het geval van fraude, misbruik of bedreiging van de volksgezondheid.

Bothuyne: “Net als bij elektriciteit kunnen we, als mensen systematisch hun facturen niet betalen, werken met een minimum aan basisvoorzieningen en inzetten op het zoeken van oplossingen, zodat de persoon in kwestie door middel van afbetalingen tot betaling van zijn facturen kan overgaan. Een budgetmeter voor water is een denkspoor dat nader kan worden onderzocht. Ook de uitrol van een slimme watermeter biedt mogelijkheden.”

We moeten de problemen onder ogen zien. Duizenden gezinnen hebben problemen om de waterfactuur te betalen. Dat zijn heel reële problemen. We moeten daar bedachtzaam mee omgaan – maar niet door met gratis water te gaan zwaaien. Gratis water heeft nooit bestaan en zal ook nooit bestaan. Water heeft een kost, en het principe dat de vervuiler betaalt, wordt breed gedragen en gereflecteerd in de manier waarop we omgaan met de waterfactuur.

We moeten een evaluatie maken van het landschap van de drinkwatermaatschappijen (er zijn er nu 8 in Vlaanderen wat te veel is) en daarin stappen vooruitzetten om eventueel tot integratie of vereenvoudiging van dat landschap te komen. Maar dat moeten we wel in dialoog doen met de aandeelhouders, de vennoten, de lokale besturen. Het is belangrijk dat u met hen het gesprek daarover aangaat.

Bothuyne: “De afsluitingen zijn inderdaad te voorkomen. Als we naar nul zouden kunnen gaan heel graag. Anderzijds moeten we er ook voor zorgen dat afbetalingsplannen gerespecteerd worden en dat ze een stok achter de deur zijn voor degenen die ze moeten afdwingen en afspreken met de klanten. Ook daar is een genuanceerd verhaal nodig, waarbij de werking van de lokale adviescommissies (LAC’s) een heel belangrijk onderdeel is. Ik spreek de hoop uit dat de minister ook met hen de dialoog aangaat.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.