Ondernemen kan enkel mits investeren. Om daartoe de nodige middelen te vinden wordt niet alleen gebruik gemaakt van de banken of eigen middelen. Via familie, vrienden en kennissen kan ook kapitaal gezocht en gevonden worden. De Winwin-lening is daartoe al jaren een handig instrument. De populariteit neemt elk jaar toe. Dat blijkt uit het antwoord op parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne.

Met de winwin-lening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om kleine en middelgrote ondernemingen een lening te verstrekken. Een particulier kan op die manier tot 50.000 euro lenen aan een Vlaamse kmo voor een maximale duurtijd van 8 jaar. De kredietgever krijgt een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5 procent op het openstaande kapitaal van de winwin-lening. Een KMO kan tot 200 000 euro winwin-leningen aangaan, met een maximum van 50.000 euro per kredietgever. In geval van een faillissement is er een overheidswaarborg van 30 procent.

In 2019 werd een recordaantal van 2 636 winwin-leningen afgesloten, voor een recordbedrag van 62 626 457 euro. In 2018 ging het nog om 2624 leningen voor in totaal 59,1 miljoen euro.

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

#leningen

1669

1944

1906

2127

2554

2624

2636

Totaal €

46565086

53477980

48143970

50496852

60181891

59100318

62626457

Gemiddeld

krediet

27899

27509

25259

23740

23564

22523

23758

Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘De winwin-lening is een ongelofelijke hefboom om kapitaal in onze Vlaamse economie te injecteren. Het belastingkrediet kostte de begroting 7,6 miljoen euro. En dit terwijl er dat jaar alleen al meer dan 62 miljoen winwin-leningen zijn uitgeschreven. ‘

De winwin-lening wordt nu nog verder uitgebreid: het te ontlenen bedrag wordt opgetrokken tot 75000 euro; het maximumtotaal wordt opgetrokken naar 300000 euro en de terugbetalingstermijn wordt versoepeld tot 10 jaar. En de overheidswaarborg is nu 40% in plaats van 30%.

Bothuyne: ‘In de relanceresolutie die in het Vlaams parlement werd goedgekeurd, werd gepleit voor het activeren van het spaargeld. Zo kunnen we niet alleen de financiering van investeringen door onze KMO’s versterken. Door het systeem van de winwin-lening ook in te zetten voor kapitaaldeelname, kunnen we gezonde KMO’s die door de coronacrisis in de problemen dreigen te komen, van een sterkere kapitaalsbasis voorzien. Daartoe wordt in het najaar een decreet van minister Crevits besproken en gestemd.’

Deze decreetswijziging beoogt het zogenaamde Vriendenaandeel in werking te stellen. Familie en vrienden zullen zo aangemoedigd worden aandelen te verwerven in kmo’s. De aandeelhouder kan maximaal 75.000 euro investeren. Het fiscale voordeel voor het Vriendenaandeel is vastgelegd op 2,5% voor een periode van maximaal vijf jaar. Als onderneming kan men zo maximaal 300.000 euro kapitaal verwerven. Bothuyne: ‘dit moet onze bedrijven wapenen tegen de impact van de crisis en verdere groei mogelijk maken. Een goed voorbeeld van slimme relance; met een beperkte hefboom van belastinggeld, kunnen we vele miljoenen privaat kapitaal activeren.’