ENERGIE VOOR:

  • 140.000 extra jobs, iedereen aan het werk!
  • onze ondernemers en land- en tuinbouwers: een degelijk statuut en een volwaardig pensioen
  • een betaalbaar klimaat- en energiebeleid: meer energiebesparing en groene energie voor elk
  • onze kinderen en gezinnen: goedkopere en meer kinderopvang, kwaliteitsvol onderwijs, inzetten op consumentenbescherming en meer koopkracht
  • een bruisend platteland en levendige steden, een betaalbare thuis voor jong en oud
  • veilige mobiliteit: meer en veiligere fietspaden, zero-emissie-mobiliteit en beter openbaar vervoer