Als u zich op de verkiezingsdag niet naar de stembus kunt begeven, moet u uw stem uitbrengen bij volmacht: u machtigt daartoe iemand die uw stem in uw plaats uitbrengt. U moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die uw afwezigheid verantwoorden.

Hier kan u meer info terugvinden, o.a. over de voorwaarden waarvoor u een volmacht kan inroepren

Klik hier: voorwaarden